Hvorfor er Absolutt verdi viktig?

Abslutt verdi

For å løse visse ligninger, er det viktig å forstå absolutt verdi og hvordan det kan påvirke svarene. Derfor er det viktig at man lærer å bruke den absolutte verdien for tall, likninger og likninger med variabler.

Definere absolutt verdi

Absoluttverdidefinisjonen inkluderer å finne ut hvor langt unna null tallet er. Dette betyr at tallet alltid er positivt. For å finne den absolutte verdien av et tall, gjør det ganske enkelt til et positivt tall. Å bruke dette i absoluttverdiligninger fungerer litt annerledes, men de samme prinsippene gjelder. Eksempler på grunnleggende absoluttverdier inkluderer den absolutte verdien på 5 eller -5. I begge disse vil svaret være 5. Absoluttverdien av 0 er alltid 0.

Absolutt verdi på datamaskinen

Noen ganger kan en man trenge å finne den absolutte verdien av en ligning eller et tall når de jobber på datamaskinen. En absoluttverdikalkulator kan hjelpe med dette. Den vanligste måten å se absolutt verdi skrevet på er som |-4|, men den kan også skrives som abs(-4). Når du finner verdien for absolutt verdi, bruker Excel og mange kalkulatorer abs()-formatet.

Lære hvordan du løser absoluttverdiligninger

Å løse absoluttverdiligninger inkluderer å lære rekkefølgen å løse problemet med. Ligningen inne i absoluttverdisymbolet gjøres først, deretter det som er utenfor det. For eksempel |-4+2|, løs for -4+2, som er -2. Deretter finner du den absolutte verdien for -2. Så, |-4+2|=2. Et annet eksempel er -|-6+3|. Løs for -6+3 først, som er -3. Finn den absolutte verdien, som er 3. Legg deretter til det negative tegnet for å få -|-6+3|=-3. Å fylle ut noen få arbeidsark med absolutt verdi kan hjelpe en deg med å praktisere disse.

Lær hvordan du løser absolutt verdi med variabler

Det er viktig at man må lære å løse absoluttverdier med variabler, ikke bare tall. For å gjøre dette, løs likningen ved å dele den i to likninger, løse begge disse, og deretter bruke svarene i den første likningen for å finne ut hvilken(e) som vil være riktig. Dette kan brukes til å løse absoluttverdiligninger på begge sider eller på bare én side. Hvis ligningen er |x-3|=6, kan den deles inn i x-3=6 og x-3= -6. Når du løser begge, er svarene x= 9 og -3. Disse kan begge kobles til |x-3|=6. For 9 viser dette seg å være |9-3|=6, eller |6|=6, som betyr 6=6. For -3 blir dette |-3-3|=6, deretter |-6|=6, og til slutt 6=6. Begge disse vil ende med sanne utsagn, så det endelige svaret er x=9 og -3.

Løse absoluttverdiligninger

De som løser absoluttverdiligninger har noen få alternativer enn å gjøre dem som eksemplene ovenfor. Det kan være nyttig å bruke en absoluttverdiligningsgraf for å løse og kontrollere svarene. For de som studerer kan det være en fordel å bruke en kalkulator for å løse absolutte verdilikninger for å sjekke svarene deres mens de lærer hvordan de skal gjøre disse oppgavene.

Å løse absoluttverdi med tall, ligninger og variabler innebærer å forstå rekkefølgen problemet løses i og innse hvordan den absolutte verdien fungerer. Ta deg tid til å lage et regneark for å løse absolutte verdiligninger i dag for å øve på denne nye ferdigheten og lære hvordan du gjør det enkelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen