Algebra

Her finner du formler for Algebra f.eks. andregradsligning, derivasjon, logaritmer, faktorisering og aritmetiskrekke.

Formel for Kvadratsetningen: `(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2`

Formel for Differansen av kvadrater: `a^2 – b^2 = (a + b)(a – b)`

Formel for Kvadratroten av a^2: `\sqrt{a^2} = |a|`

Formel for Den generelle formelen for en andregradsligning: `ax^2 + bx + c = 0`

Formel for Andregradsformelen: `x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a}`

Formel for Diskriminanten: `D = b^2 – 4ac`

Formel for Faktorisering av en firkantet trinom: `ax^2 + bx + c = a(x + m)(x + n)`

Formel for Identiteter for en firkant: `(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2`

Formel for Identiteter for en kubikk: `(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3`

Formel for Summen av en aritmetisk rekke: `S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)`

Formel for Summen av en geometrisk rekke: `S_n = \frac{a_1(1 – r^n)}{1 – r}`

Formel for Skjæringspunktet mellom to linjer: `x = \frac{b_2 – b_1}{m_1 – m_2}`

Formel for Midtpunktformelen: `M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)`

Formel for Pythagoras’ setning: `a^2 + b^2 = c^2`

Formel for Formelen for logaritmer: `a\log_b(x) = \log_b(x^a)`

Formel for Eulers formel: `e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)`

Formel for Kvotientregelen for derivasjon: `\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)’ = \frac{f'(x)g(x) – f(x)g'(x)}{(g(x))^2}`

Formel for Kjerneregelen for derivasjon: `(f(g(x)))’ = f'(g(x)) * g'(x)`

Formel for Produktregelen for derivasjon: `(f(x)g(x))’ = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)`

Formel for Derivasjon av en konstant: `(c)’ = 0`

Formel for Den integrerte formelen for potensfunksjon: `\int x^n \,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C`

Formel for Lineær interpolasjon: `y = y_1 + \frac{x – x_1}{x_2 – x_1}(y_2 – y_1)`

Formel for Lineær regresjon: `y = mx + b`

Formel for Midtpunktformelen: `x_{mid} = \frac{x_1 + x_2}{2}`

Formel for Partialbrøksoppløsning: `\frac{A}{x – c} + \frac{B}{x – d} = \frac{A(x – d) + B(x – c)}{(x-c)(x-d)}`

Formel for Andrederiverte: `(f»(x))_a = \lim_{h \to 0} \frac{f'(a + h) – f'(a)}{h}`

Formel for Regelen for trigonometriske funksjoner: `(\sin(x))’ = \cos(x),\ (\cos(x))’ = -\sin(x)`

Formel for Logaritmeregelen for derivasjon: `(\ln(x))’ = \frac{1}{x}`

Skroll til toppen