Andregradslikning Kalkulator

Andregradslikning kalkulatoren er en andregradslikningsløser som vil løse en andregradspolynomligning av typen ax² + bx + c = 0 for x, der a ≠ 0, ved å bruke den kvadratiske formelen.

Andre grads likningskalkulator

Skriv inn verdier for a, b og c i likningen ax^2 + bx + c = 0:

Kalkulatorløsningen vil vise fremgangsmåten ved å bruke den kvadratiske formelen for å løse den angitte ligningen for reelle og komplekse røtter. Kalkulatoren bestemmer om diskriminanten (b² – 4ac) er mindre enn, større enn eller lik 0.

  • Når b² – 4ac = 0 er det én reell rot.
  • Når b² – 4ac > 0 er det to reelle røtter.
  • Når b² – 4ac < 0 er det to komplekse røtter.

Kvadratisk formel:

Den kvadratiske formelen brukes til å finne røttene (løsningene) til en andregradslikning:

x = (-b ± √(b² - 4ac)) / 2a

Diskriminant:

Diskriminanten er delen av den kvadratiske formelen under kvadratrottegnet:

b² - 4ac

Verdien av diskriminanten forteller oss hvilke typer røtter en andregradslikning har.

Se også: Hvordan regne ut Areal av sirkel

Kilde: https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=154273

Skroll til toppen