Hvordan regne ut Arbeidskapital i kroner

Arbeidskapital Kalkulator


Arbeidskapital i kroner:

Formel for Arbeidskapital i kr er følgende:

Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

Betydningen av Arbeidskapital i Kroner

Arbeidskapital i kroner er et mål på en virksomhets evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med tilgjengelige midler. En positiv arbeidskapital indikerer at virksomheten har tilstrekkelig likvide midler til å møte sine forpliktelser, mens en negativ arbeidskapital kan signalisere likviditetsproblemer. Ved å analysere arbeidskapitalen i kroner kan ledelsen få innsikt i virksomhetens økonomiske helse og ta beslutninger basert på denne informasjonen.

Påvirkning av Arbeidskapital på Virksomheters Økonomi

Arbeidskapitalens størrelse og sammensetning har direkte innvirkning på en virksomhets lønnsomhet og risiko. En effektiv styring av arbeidskapitalen kan bidra til å redusere finansiell risiko, optimalisere likviditeten og forbedre lønnsomheten. Ved å sikre riktig balanse mellom kortsiktige eiendeler og gjeld kan virksomheten unngå unødvendig kapitalbinding samtidig som den opprettholder tilstrekkelig likviditet.

Strategier for Effektiv Styring av Arbeidskapital

For å sikre optimal styring av arbeidskapitalen i kroner, bør virksomheten implementere strategier som fokuserer på effektiv ressursutnyttelse og risikohåndtering. Noen vanlige strategier inkluderer:

 1. Optimalisering av Lagerbeholdning: Ved å redusere lagerbeholdningen kan virksomheten frigjøre kapital som ellers ville vært bundet opp i lageret.
 2. Forbedring av Kundefordringer: Effektiv håndtering av kundefordringer kan redusere tidligere innbetalinger og dermed øke tilgjengelig kontantstrøm.
 3. Forvaltning av Leverandørgjeld: Forhandlinger med leverandører om betalingsbetingelser kan bidra til å forlenge betalingsfrister og dermed forbedre likviditeten.

Forklaring av begrepene:

 • Omløpsmidler: Dette er alle eiendeler som kan gjøres om til kontanter innen ett år. De inkluderer:
  • Varelager: Verdien av varer som bedriften har på lager for å selge.
  • Kundefordringer: Penger som bedriften har krav på fra kunder som har kjøpt varer eller tjenester på kreditt.
  • Forhåndsbetalte utgifter: Utgifter som bedriften har betalt for, men som ikke er forbrukt ennå, for eksempel forsikringspremie eller leie.
 • Kortsiktig gjeld: Dette er all gjeld som forfaller innen ett år. Den inkluderer:
  • Leverandørgjeld: Penger som bedriften skylder til leverandører for varer og tjenester som er kjøpt på kreditt.
  • Skatter: Penger som bedriften skylder til staten i skatt.
  • Lån: Penger som bedriften har lånt fra banker eller andre långivere, med forfall innen ett år.

Se også: Hvordan regne ut arbeidskapital i %

Nyttige lenker: https://estudie.no/category/okonomi/

Skroll til toppen