Areal av sirkel kalkulator

En sirkel er en geometrisk figur bestående av alle punkter i et plan som ligger i en fast avstand fra et fast punkt kalt sentrum. Denne faste avstanden kalles sirkelens radius.

Areal av Sirkel Kalkulator

Bruk denne kalkulatoren til å beregne areal av sirkel, du kan taste inn enten diameter eller radius og så får du svar med engang
Formel for areal av sirkel:

A = π * r^2

Hvor:

  • A er arealet av sirkel
  • π er en matematisk konstant med verdien ca. 3,14159
  • r er radiusen til sirkel

Andre nyttige formler:

  • Diameter (d) = 2 * radius (r)
  • Omkrets (O) = 2 * π * radius (r)

Se også: Andregradslikninger

Nyttige lenker: https://www.matematikk.org/oss.html?tid=88879#:~:text=Vi%20vet%20at%20arealet%20A,ved%20A%3D%CF%80r2.

Skroll til toppen