Bidragskalkyle

Bidragskalkyle er en beregning av hvor mye et produkt eller en tjeneste bidrar til virksomhetens totalinntekt.

Bidragskalkulator


Hva er bidragskalkyle?

Bidragskalkyle er en regnskapsmetode som brukes for å analysere kostnadsstrukturer og bidraget til lønnsomheten til produkter eller tjenester. Denne metoden er spesielt nyttig for beslutningstaking og prisfastsettelse i virksomheter. I denne teksten vil vi utforske formelen, bruksområdet og konseptet bak bidragskalkylen.

Bidrags kalkyle kan hjelpe virksomheten med å sette prisen riktig for å sikre lønnsomhet og optimalisere inntektene. Kalkylen tar også hensyn til eventuelle faste kostnader og variable kostnader for å vurdere virksomhetens totale lønnsomhet.

Formel for Bidragskalkyle:

Direkte materialer

+ direkte lønn

+ indirekte variable kostnader i tilvirkningen

= variable tilvirkningskostnader

+ indirekte variable kostnader salg og administrasjon

= totale variable kostnader

+ dekningsbidrag

= salgspris

-totale variable kostnader

= dekningsbidrag

Bruk av Bidragskalkyle

Bidragskalkyle brukes i beslutningsprosesser som prissetting, produktmiks, spesialordrer og lønnsomhetsanalyse. Ved å analysere bidraget fra hvert produkt eller tjeneste kan ledelsen identifisere lønnsomme enheter og ta informerte beslutninger om ressursallokering og produktutvikling. Denne metoden gir også mulighet til å vurdere ulike scenarier og konsekvensene av endringer i produksjonsvolum eller priser.

Fordeler ved Bidragskalkyle

En av fordelene med bidrags kalkyle er dens enkelhet og fleksibilitet. Den gir et klart bilde av hvor mye hvert produkt bidrar til dekning av faste kostnader og fortjeneste, noe som er nyttig for prisfastsettelse og lønnsomhetsanalyse. Videre kan bidragskalkylen brukes til å identifisere flaskehalser i produksjonsprosessen og optimalisere ressursbruken.

Begrensninger ved Bidragskalkyle

Selv om bidrags kalkyle har mange fordeler, har den også noen begrensninger. Den antar at variable kostnader endres proporsjonalt med produksjonsvolumet, noe som ikke alltid er tilfelle. I tillegg tar den ikke hensyn til indirekte kostnader som kan påvirke lønnsomheten til et produkt eller en tjeneste. Det er viktig å være bevisst på disse begrensningene og bruke bidragskalkylen som et verktøy i sammenheng med annen økonomisk analyse.

Se også: Selvskostkalkyle kalkulator

Nyttige lenker: https://estudie.no/bidragsmetoden/

Skroll til toppen