BMI-kalkulator for barn

BMI-kalkulatoren for barn fungerer på samme prinsipp som for voksne, men med visse tilpasninger og hensyn til barnas alder og kjønn.

Klassifiseringstabell

Percentil Kategori
Under 5.0 Undervektig
5.0 - 85.0 Normalvekt
85.0 - 95.0 Overvektig
Over 95.0 Fedme

Når det gjelder barn, er det viktig å ta hensyn til alder og kjønn på grunn av at barns kroppssammensetning endrer seg raskt mens de vokser. Derfor vil en vanlig KMI-kalkulator for voksne ikke gi nøyaktige resultater for barn. For barn brukes spesifikke vekstkurver fra organisasjoner som WHO (Verdens helseorganisasjon) for å sammenligne barnets vekt og høyde med andre barn i samme aldersgruppe og kjønn for å beregne KMI-percentilen.

Se også: BMI kalkulator

Skroll til toppen