Bruttofortjeneste kalkulator

Bruttofortjeneste er forskjellen mellom salgsprisen på en vare eller tjeneste og kostnaden for å skaffe den. Det måler hvor mye bedriften tjener før driftskostnader trekkes fra.

Beregn Bruttofortjeneste

Omsetning:

Varekostnad:

Bruttofortjeneste:

Hva er bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste er en sentral økonomisk indikator som reflekterer en virksomhets inntekter før fradrag av kostnader knyttet til produksjon og drift. For å forstå betydningen av brutto fortjeneste, er det nødvendig å se nærmere på hvordan den beregnes, dens relevans i økonomisk analyse, samt hvordan den kan brukes som et verktøy for å vurdere en virksomhets lønnsomhet og effektivitet.

Formel for bruttofortjeneste:

Bruttofortjeneste beregnes ved å trekke de totale kostnadene knyttet til produksjonen av varer eller tjenester fra inntektene generert av salget av disse varene eller tjenestene. Formelen for å beregne BF er som følger:

BF = Salgspris – Varekostnad

Hvor:

  • Salgspris: Prisen du selger varen eller tjenesten for.
  • Varekostnad: Kostnaden for å skaffe varen eller tjenesten, inkludert innkjøpspris, frakt og andre kostnader.

Inntektene representerer den totale summen av penger en virksomhet genererer gjennom salg av varer eller tjenester, mens kostnadene inkluderer direkte kostnader knyttet til produksjonen, som materialer, arbeidskraft og produksjonskostnader.

Relevans i økonomisk analyse

Bruttofortjeneste er en viktig indikator for en virksomhets lønnsomhet og effektivitet. Ved å analysere bruttofortjenesten kan ledelsen få innsikt i hvor godt virksomheten klarer å generere inntekter i forhold til kostnadene. En høy BF indikerer at virksomheten er effektiv i sin produksjon og salg, mens en lav BF kan tyde på ineffektivitet eller problemer med prising eller kostnadskontroll.

Bruk som analytisk verktøy

Bruttofortjeneste kan brukes som et verktøy for å vurdere ulike aspekter ved virksomhetens drift. Ved å analysere bruttofortjenesten over tid kan ledelsen identifisere trender og mønstre som kan indikere behov for endringer i produksjonsprosesser, prising eller kostnadskontroll. Videre kan bruttofortjenesten sammenlignes med bransjestandarder eller med konkurrenter for å evaluere virksomhetens konkurranseevne.

Eksempel:

En butikk kjøper en vare for 100 kroner og selger den for 150 kroner.

BF = 150 kroner – 100 kroner = 50 kroner

I dette eksempelet har butikken en BF på 50 kroner på varen.

Se også: Avanse kalkulator

Nyttige lenker: https://estudie.no/kalkulasjon-handelsbedrifter/

Skroll til toppen