Artikler

Her finner du nyttige og informative artikler innen matematiske fenomener og teoremer innenfor algebra, geometri og statistikk.

Tallteori

Tallteori: Definisjon, emner, eksempler Tallteori er den grenen av matematikken som studerer heltall, som er alle de hele tallene på

Tallteori Read Post »

Asymptoter

Hva er Asymptoter? Asymptoter brukes til å hjelpe elever med å tegne grafiske rasjonelle funksjoner. Det er tre forskjellige typer,

Asymptoter Read Post »

Skroll til toppen