Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabilitet, også kjent som avkastning på egenkapital, er en viktig finansiell nøkkeltall som måler hvor godt en bedrift genererer avkastning for sine eiere basert på egenkapitalen som er investert.

Egenkapitalrentabilitet (Brekkstangformelen) Kalkulator


Hva er egenkapitalrentabilitet?

Egenkapitalrentabilitet, også kjent som avkastning på egenkapital, er en viktig finansiell nøkkeltall som måler hvor godt en bedrift genererer avkastning for sine eiere basert på egenkapitalen som er investert. En effektiv metode for å beregne egenkapitalrentabilitet er gjennom bruk av Brekkstangformelen, også kjent som DuPont-modellen. Denne modellen bryter ned avkastningen på egenkapital i ulike komponenter for å gi innsikt i hva som driver lønnsomheten til en virksomhet.

Formel for Egenkapitalrentabilitet (brekkstangformelen)

EKR = Totalkapitalrentablitet + (Totalkapitalrentablitet – Gjennomsnittlig gjeldsrente ) * Gjeld/Egenkapital

Egenkapitalrentabilitet kan være et viktig mål for å vurdere hvor godt en bedrift utnytter egenkapitalen sin for å generere profitt. En høy egenkapitalavkastning indikerer at bedriften er effektiv i å generere avkastning for eierne, mens en lav egenkapitalavkastning kan tyde på at det er muligheter for forbedring i bedriftens lønnsomhet.

Analyse av EKR:

Ved å analysere Brekkstangformelen kan ledelsen og investorer få innsikt i hva som driver avkastningen på egenkapital. En økning i nettoresultatmarginen (net income margin) vil bidra til å øke lønnsomhetsdelen av formelen, mens en høyere omsetningshastighet (asset turnover) vil bidra til å øke kapitalstrukturdelen.

Fordeler med EKR:

Brekkstangformelen gir en mer detaljert analyse av egenkapitalrentabilitet enn bare å se på totalavkastningen alene. Ved å bryte ned avkastningen på egenkapital i ulike komponenter, kan ledelsen identifisere styrker og svakheter i virksomhetens drift og finansiering. Dette kan hjelpe dem med å ta informerte beslutninger for å forbedre lønnsomheten og effektiviteten.

Anvendelse i praksis:

Brekkstangformelen brukes ofte av analytikere, investorer og ledelse for å evaluere selskapers ytelse over tid, sammenligne med konkurrenter og identifisere områder for forbedring. Ved å bruke denne modellen kan selskaper identifisere hvilke faktorer som har størst innvirkning på deres egenkapitalrentabilitet og dermed fokusere ressursene sine der det er mest nødvendig.

Se også: Totalkapitalrentabilitet

Nyttige lenker: https://www.soliditet.no/dokumenter/nokkeltall.pdf

Skroll til toppen