Feriepenger kalkulator

Feriepenger er en form for betaling som de ansatte mottar i løpet av ferieperioden sin, vanligvis en gang i året. Formålet med feriepengene er å sikre at ansatte har en inntekt å leve av mens de tar seg fri fra arbeidet sitt. I Norge har ansatte krav på årlig feriepenger, som tilsvarer en prosentandel av den ansattes lønn.

Utbetalte feriepenger:

Feriepengekalkulatoren som er beskrevet ovenfor, er en verktøy som lar brukerne beregne hvor mye feriepenger de har krav på basert på deres alder, feriepengeprosenten og lønnsinformasjon. Kalkulatoren tar hensyn til to forskjellige aldersgrupper og tilhørende feriepengeprosenter: under 60 år med 10,2% eller 12%, og over 60 år med 12,5% eller 14,3%.

I kalkulatoren oppgir brukerne lønnen før skatt for fjoråret og inneværende år, velger riktig aldersgruppe og feriepengeprosent, og trykker på «Kalkuler» for å få resultatet. Resultatet vises i fet og blå farge for tydelig visualisering. Kalkulatoren gir brukerne en enkel og praktisk måte å beregne feriepengene sine og planlegge økonomien sin i ferieperioden.

Se også: Lønnskalkulator

Nyttige lenker: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/

Skroll til toppen