Finansielle formler

Her finner du de meste vanlige finansielle formlene. Disse formlene hjelper deg med å regne ut og forstå finansiell matematikk som aksjer, investering osv.

Fremtidsverdi (sluttverdi) av ett beløp: `FVn = CFo*(1+i)`

Nåverdi av ett fremtidig beløp: `PV = FVn*1 /(1+i)^n`

Nåverdi av en etterskuddsannuitet: `PV= PMT*(1+i)^n-1 /i*(1+i)^n`

Annuitetsfaktor: `PMT= PV*i*(1+i)^n/(1+i)^n-1`

Fremtidsverdi av en etterskuddsannuitet: `FVn= PMT*(1+i)^n-1/i`

Nåverdi av en etterskuddsannuitet med vekst: `PV=`

Nåverdi av en evig etterskuddsannuitet: `PV= PMT*1 /i`

Nåverdi av en evig etterskuddsannuitet med vekst: `PV= CF1*1 /i-v`

Nåverdi av en kontantstrøm: `NPV = \sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+i)^t}`

Internrente for en kontantstrøm: `IRR = \sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+IRR)^t}`

Total risiko = `Systematisk risiko + Usystematisk risiko`

Prosjektets beta: `β = βu \cdot (1 + \frac{D}{E})`

Egenkapitalkostnad = `\frac{D}{P0 \cdot (1 + g)}`

Markedets risikopremie = `Rm – Rf`

Prosjektets risikopremie = `β \cdot MRP`

Gjeldskostnad = `Rd \cdot (1 – Tc)`

WACC = `\frac{E}{V} \cdot Re + \frac{D}{V} \cdot Rd \cdot (1 – Tc)`

Skroll til toppen