Frekvensfordeling kalkulator

En frekvensfordeling viser hvor ofte forskjellige verdier forekommer i et datasett. Den kan visualiseres som et tabell, et diagram eller en graf.

Frekvens Kalkulator
Fordeler:

 • Enkelt å lage og forstå
 • Gir et visuelt bilde av dataene
 • Hjelper med å identifisere mønstre og trender
 • Kan brukes til å sammenligne forskjellige datasett

Typer:

 • Absolutt frekvens: Antall ganger en verdi forekommer
 • Relativ frekvens: Absolutt frekvens delt på totalt antall verdier
 • Kumulativ frekvens: Summen av frekvensene for alle verdier opp til og inkludert en bestemt verdi

Brukes i mange forskjellige felt, inkludert:

 • Statistikk
 • Datavitenskap
 • Økonomi
 • Naturvitenskap
 • Samfunnsvitenskap

Eksempler:

 • En undersøkelse av folks favorittfarge av forskjellige farger.
 • En analyse av selskapers salgsdata av forskjellige produktkategorier.
 • En studie av fuglearter i et område av forskjellige fuglearter.

Viktige ting å huske på:

 • En frekvensfordeling er en representasjon av dataene, ikke dataene selv.
 • Frekvensfordelingen kan være avhengig av hvordan dataene er samlet inn og organisert.
 • Det er viktig å velge riktig type frekvensfordeling for det aktuelle datasettet.

Se også:

Varians kalkulator

Nyttige lenker:

https://no.wikipedia.org/wiki/Deskriptiv_statistikk

Skroll til toppen