Gangetabellen

Gangetabellen er et grunnleggende verktøy i matematikken som viser produktet av to tall multiplisert med hverandre. Her er en oversikt:

Bruk denne kalkulatoren til å generere ønsket Rad og Koloner, Produktet av radene og kolonene kan du se i tabellen.

Konsept:

Gangetabellen viser resultatene av å multiplisere et tall (kolonne) med en rekke påfølgende tall (rad). Hvert produkt kalles et multippel av det første tallet.

Eksempel:

I 5-gangen finner du produktet av 5 og 3 i krysningen av kolonne 5 og rad 3. Det tilsvarer 3 x 5 = 15.

Formel:

Det finnes ingen universell formel, men hvert produkt kan sees som en multiplikasjon av to tall: produkt = tall 1 (kolonne) x tall 2 (rad).

Utregning:

For å finne et produkt i gangetabellen, finner du kolonnen med det ene tallet og raden med det andre tallet, og så finner du krysningspunktet deres. Der står svaret (produktet).

Se også: Prosent kalkulator

Skroll til toppen