Geometri

Her finner du formler for Geometri om det er formler for Areal, Omkrets, Volum eller mer avanserte formler.

Formel for Areal av en sirkel: `A = \pi r^2`

Formel for Omkrets av en sirkel: `C = 2\pi r`

Formel for Areal av en kvadrat: `A = s^2`

Formel for Omkrets av en kvadrat: `P = 4s`

Formel for Areal av en rektangel: `A = l \cdot b`

Formel for Omkrets av en rektangel: `P = 2l + 2b`

Formel for Areal av en trekant: `A = \frac{1}{2} b h`

Formel for Omkrets av en trekant: `P = a + b + c`

Formel for Volum av en kube: `V = s^3`

Formel for Overflateareal av en kube: `A = 6s^2`

Formel for Volum av en sylinder: `V = \pi r^2 h`

Formel for Overflateareal av en sylinder: `A = 2\pi r^2 + 2\pi r h`

Formel for Volum av en prisme: `V = Bh`

Formel for Overflateareal av en prisme: `A = 2B + Ph`

Formel for Volum av en kjegle: `V = \frac{1}{3} \pi r^2 h`

Formel for Overflateareal av en kjegle: `A = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + h^2}`

Formel for Volum av en pyramide: `V = \frac{1}{3} B h`

Formel for Overflateareal av en pyramide: `A = B + \frac{Pl}{2}`

Formel for Volum av en kule: `V = \frac{4}{3} \pi r^3`

Formel for Overflateareal av en kule: `A = 4\pi r^2`

Formel for Diameter av en sirkel: `d = 2r`

Formel for Diagonalen i en kvadrat: `D = s\sqrt{2}`

Formel for Høyden i en trekant: `h = \frac{2A}{b}`

Formel for Lateral overflateareal av en sylinder: `LA = 2\pi rh`

Formel for Sidekantlengde i en kube: `s = \sqrt[3]{V}`

Formel for Radius i en sylinder: `r = \frac{A}{2(\pi h + A)}`

Formel for Høyden i en prisme: `h = \frac{V}{B}`

Formel for Radius i en kule: `r = \sqrt{\frac{3V}{4\pi}}`

Formel for Areal av en trapes: `A = \frac{1}{2} (b_1 + b_2)h`

Formel for Median til et trapes: `m = \frac{b_1 + b_2}{2}`

Formel for Overflaten til en prisme: `A = 2lw + 2lh + 2wh`

Formel for Volum av en kompleks figur: `V = V_1 + V_2 + V_3 + …`

Formel for Overflateareal av en kompleks figur: `A = A_1 + A_2 + A_3 + …`

Formel for Omkrets av en ellipse: `P = 4aE(e)`

Formel for Lengden av hovedaksen til en ellipse: `A = 2a`

Formel for Bredden av en ellipse: `b = a \sqrt{1-e^2}`

Formel for Fokalparameter til en parabel: `F = \frac{p}{2}`

Formel for Volum av en tetraeder: `V = \frac{1}{6} a^2\sqrt{2} h`

Formel for Overflateareal av en tetraeder: `A = \sqrt{3} a^2`

Skroll til toppen