Gjennomsnitt kalkulator

Gjennomsnitt, også kalt middelverdi, er en representativ verdi for en samling av tall. Det gir en enkel måte å sammenfatte dataene på og få en idé om hvor de fleste verdiene ligger.

Gjennomsnittskalkulator

Skriv inn tallene dine, separert med komma (,)

Eksempler på bruk av gj.snitt:

  • Karaktergjennomsnitt: Å finne gjennomsnittskarakteren på en prøve gir en indikasjon på prestasjonsnivået i klassen.
  • Temperaturer: Gj.snittstemperaturen for en måned gir en generell oversikt over klimaet i den perioden.
  • Salgstall: Gj.snittlig salg per dag kan hjelpe bedrifter med å planlegge og budsjettere.

Formel for å beregne gj.snitt:

Gj.snitt = (verdi1 + verdi2 + ... + verdin) / n

Se også:

Median kalkulator

Standardavikk kalkulator

Nyttige lenker: https://snl.no/statistikk

Skroll til toppen