konsumprisindeks kalkulator

Konsumprisindeks er en indeks som måler prisutviklingen på et utvalg av varer og tjenester som forbrukerne kjøper. Den brukes som et verktøy for å vurdere endringer i kjøpekraften til forbrukerne og for å kunne sammenligne prisnivået over tid.

Pris Kalkulator

Denne konsumprisindeks kalkulatoren lar deg beregne forholdet mellom prisen på et produkt i et år i forhold til basisåret. Du kan bruke kalkulatoren til å se hvordan prisutviklingen har utviklet seg over tid. Prisindeksene kan du finne her: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen

Se også: Sparing og avkastnings kalkulator

Skroll til toppen