Kubikkrot kalkulator

Kubikkroten av et tall er et tall som multiplisert med seg selv tre ganger gir det opprinnelige tallet. For eksempel er 2 kubikkrot av 8 fordi 2 * 2 * 2 = 8.

Andre grads likningskalkulator

Resultat:

Bruk denne kalkulatoren for å finne kubikkroten av positive eller negative tall. Gitt et tall x, er kubikkroten av x et tall a slik at a³ = x. Dersom x er positivt, vil a være positivt. Dersom x er negativt, vil a være negativt.

Se også: Andregradsligning kalkulator

Kilde: https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=154297&within_tid=188006

Skroll til toppen