Likviditetsgrad 2 kalkulator

Likviditetsgrad 2 er en finansiell nøkkeltall som brukes til å vurdere en virksomhets evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler.

Hva er likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad 2 er en finansiell nøkkeltall som brukes til å vurdere en virksomhets evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler. Denne likviditetsgraden er en videreutvikling av Likviditetsgrad 1 og gir et mer detaljert bilde av selskapets økonomiske helse. I denne akademiske teksten vil vi utforske formelen, bruksområdet og konseptet bak Likviditetsgrad 2.

Formel for Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 beregnes ved å dividere summen av omløpsmidler med summen av kortsiktig gjeld. Formelen for LG 2 kan uttrykkes som følger:

LG 2 = (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld

Her representerer omløpsmidler de eiendelene som forventes å bli konvertert til kontanter innen ett år, ekskludert varelager. Kortsiktig gjeld inkluderer alle forpliktelser som forfaller innen ett år.

Bruksområde for Likviditetsgrad 2

LG 2 gir investorer, kreditorer og ledelsen en indikasjon på hvor godt selskapet kan møte sine kortsiktige forpliktelser uten å måtte selge varelager. En høy LG 2 indikerer at selskapet har tilstrekkelig likvide midler til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, mens en lav LG 2 kan signalisere potensielle likviditetsproblemer.

Ved å analysere LG 2 sammen med andre finansielle nøkkeltall kan interessenter få et mer helhetlig bilde av selskapets økonomiske situasjon og evne til å håndtere kortsiktige forpliktelser.

Hvorfor er LG 2 et viktig nøkkeltall?

LG 2 fokuserer på selskapets evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser uten å være avhengig av salg av varelager. Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor selskapet står overfor økonomisk usikkerhet eller behov for rask tilgang til likvide midler.

Ved å bruke Likviditetsgrad2 som et verktøy for finansiell analyse kan beslutningstakere identifisere potensielle risikoer knyttet til likviditeten og iverksette tiltak for å styrke selskapets økonomiske posisjon.

I sammenheng med LG 1 og andre likviditetsnøkkeltall gir LG 2 et mer nyansert bilde av selskapets likviditetssituasjon og bidrar til bedre informerte beslutninger om økonomisk styring og investeringer.

Tolkning:

  • Generell anbefaling: En likviditetsgrad2 på 1 eller høyere anses som trygg, men dette kan variere avhengig av bransje og selskapets finansieringsplan.
  • Høy likviditetsgrad2: Indikerer høy grad av likviditet i de mest omsettelige eiendelene, noe som gir god dekning for kortsiktig gjeld.
  • Lav likviditetsgrad2: Kan tyde på begrenset likviditet og potensiell risiko for betalingsproblemer, spesielt hvis det kombineres med lav Likviditetsgrad 1.

Se også: Likviditetsgrad 1

Nyttige lenker: https://www.soliditet.no/dokumenter/nokkeltall.pdf

Skroll til toppen