Timelønn kalkulator

Denne kalkulatoren hjelper deg med å finne Timelønn, Månedslønn og Årslønn. Kalkulatoren har 3 felt, først skriver du lønn og deretter velger (årslønn, måneds lønn eller timelønn), basert på tallet du skriver i første feltet beregner kalkulatoren de andre to verdiene og viser resultatet i et resultatfelt.

Hvordan regne ut Timelønn fra Årslønn

Årslønn: Hvis du velger enheten «årslønn», vil kalkulatoren dele årslønnen din på 12 for å beregne månedslønnen, og deretter dele månedslønnen på 162,5 (antall timer i en måned) for å finne timelønnen. Resultatet vises i resultatfeltet.

Hvordan regne ut Timelønn fra Månedslønn

Hvis du velger enheten «månedslønn», vil kalkulatoren multiplisere månedslønnen med 12 for å finne årslønnen, og deretter dele månedslønnen på 162,5 for å beregne timelønnen. Resultatet vises i resultatfeltet.

Hvordan regne ut Årslønn fra Timelønn

Timelønn: Hvis du velger enheten «timelønn», vil kalkulatoren multiplisere timelønnen med 162,5 for å finne månedslønnen, og deretter multiplisere månedslønnen med 12 for å beregne årslønnen. Resultatet vises i resultatfeltet.

Se også: Feriepenger kalkulator

Nyttige lenker: https://fiken.no/forklarer/bruttolonn

Skroll til toppen