Median kalkulator

Median er et sentralmål i statistikk som representerer «midterste» verdien i en datarekke. Den skiller de 50 % laveste verdiene fra de 50 % høyeste verdiene. Medianen er mindre påvirket av ekstreme verdier (outliers) enn gjennomsnittet, noe som gjør den nyttig for data som ikke er symmetrisk fordelt.

Mediankalkulator

Skriv inn tallene dine separert med komma (,)

Eksempel:

Finn medianen for følgende tall: 3, 5, 7, 8, 9, 12.

Sorter først tallene i stigende rekkefølge: 3, 5, 7, 8, 9, 12.

  • Oddetall verdier: Hvis dataserien har et oddetall verdier, er medianen den midterste verdien: Median = 8.
  • Partall verdier: Hvis dataserien har et partall verdier, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene: Median = (7 + 8) / 2 = 7.5.

Fordeler:

  • Mindre påvirket av ekstreme verdier (outliers), noe som gjør den nyttig for skjevfordelte data.
  • Enklere å forstå og forklare enn andre sentralmål som kvartilbredde eller standardavvik.
  • Gir et godt bilde av «typisk» verdi i datarekken.

Ulemper:

  • Ikke så informativ som gjennomsnittet når dataene er symmetrisk fordelt.
  • Ikke så påvirket av spredningen i dataene som standardavvik eller kvartilbredde.

Se også:

Gjennomsnitt kalkulator

Standardavikk kalkulator

Nyttige lenker:

https://snl.no/statistikk

Skroll til toppen