Sparing og avkastnings kalkulator

Sparing refererer til handlingen med å sette av penger over tid for å bygge opp en kapital eller reserve for fremtiden. Dette kan gjøres gjennom å sette av et fast beløp jevnlig, investere i ulike finansielle produkter eller anvende renter for å øke den opprinnelige investeringen.

Sparekalkulator

Formelen som er brukt i kalkulatoren ovenfor for å beregne utviklingen av sparingen over tid er en enkel sammensatt renteformel:

[ V = P(1 + r)^n ]

der:

  • ( V ) er den endelige verdi av sparingen
  • ( P ) er det opprinnelige sparebeløpet
  • ( r ) er renten per periode
  • ( n ) er antall perioder

Denne formelen beregner den endelige summen av sparingen basert på det opprinnelige sparebeløpet, renten og antall år det er spart over. Ved å bruke denne formelen kan vi estimere hvordan sparebeløpet vil vokse over tid og hvor mye renter som blir tjent.

Se også: Boliglånskalkulator

Nyttige lenker: https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=155187&within_tid=154299#:~:text=Kn%3DK0%20(1,K0%20er%20satt%20inn.

Skroll til toppen