Standardavvik kalkulator

Standardavvik er et mål for spredningen i en datarekke rundt dens gjennomsnittsverdi. Det forteller deg hvor mye verdiene i datarekken varierer fra gjennomsnittet. Jo høyere standardavvik, jo større er spredningen i dataene.

Standardavvikskalkulator

Skriv inn tallene dine separert med komma (,)

standardavvik = sqrt(Σ(x – μ)^2 / (n – 1))

Hvor:

 • Σ betyr summen av alle verdier.
 • x er en enkelt verdi i datarekken.
 • μ er gjennomsnittet av datarekken.
 • n er antall verdier i datarekken.

Eksempel:

Finn standardavviket for følgende tall: 5, 7, 8, 9, 6.

Gjennomsnittet: (5 + 7 + 8 + 9 + 6) / 5 = 7.

Beregning av avvik fra gjennomsnittet:

 • Verdi 5: Avvik = 5 – 7 = -2
 • Verdi 7: Avvik = 7 – 7 = 0
 • Verdi 8: Avvik = 8 – 7 = 1
 • Verdi 9: Avvik = 9 – 7 = 2
 • Verdi 6: Avvik = 6 – 7 = -1

Kvadrering av avvikene:

 • (-2)^2 = 4
 • (0)^2 = 0
 • (1)^2 = 1
 • (2)^2 = 4
 • (-1)^2 = 1

Sum av kvadrerte avvik:

Summen av kvadrerte avvik = 4 + 0 + 1 + 4 + 1 = 10

Beregning av standardavvik:

Standardavvik = sqrt(10 / (5 – 1)) = sqrt(10 / 4) = sqrt(2.5) ≈ 1.58

Se også:

Varians kalkulator

Median kalkulator

Nyttige lenker:

https://snl.no/statistikk

Skroll til toppen