Temperatur kalkulator

Temperatur er et mål på den gjennomsnittlige kinetiske energien til partiklene i et stoff. Det finnes ulike temperaturskalaer, hvorav de mest vanlige er Celsius, Fahrenheit og Kelvin. Temperaturen måles vanligvis i grader, for eksempel grader Celsius (°C).

Celsius Fahrenheit Kelvin
0 32 273
100 212 373
40 104 313

De tre temperaturskalaene – Celsius, Fahrenheit og Kelvin – kan konverteres til hverandre ved hjelp av spesifikke konverteringsfaktorer. Her er formlene for å konvertere mellom de tre skalaene:

 1. Konvertering mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F):
  • Celsius til Fahrenheit: F = (C x 1.8) + 32
  • Fahrenheit til Celsius: C = (F – 32) / 1.8
 2. Konvertering mellom Celsius (°C) og Kelvin (K):
  • Celsius til Kelvin: K = C + 273.15
  • Kelvin til Celsius: C = K – 273.15
 3. Konvertering mellom Fahrenheit (°F) og Kelvin (K):
  • Fahrenheit til Kelvin: K = (F + 459.67) x 5/9
  • Kelvin til Fahrenheit: F = (K x 9/5) – 459.67

Se også: Watt, Volt, Ohm kalkulator

Nyttige lenker: https://www.matematikk.org/tekstnott.html?tid=105082

Skroll til toppen