Varians Kalkulator

Varians er et mål for spredningen i en datarekke rundt dens gjennomsnittsverdi, men på en kvadratisk skala. Den måler gjennomsnittet av de kvadrerte avvikene til hver verdi fra gjennomsnittet. Jo høyere variansen er, jo større er spredningen i dataene.

Varianskalkulator

Skriv inn tallene dine separert med komma (,)

Forbindelse til standardavvik:

Standardavviket er kvadratroten av variansen. Dette betyr at variansen er standardavviket opphøyd i andre potens:

Varians = Standardavvik^2

Eksempel:

Bruk datarekken fra ditt forrige spørsmål om standardavvik (5, 7, 8, 9, 6) for å finne variansen:

Gjennomsnittet: (5 + 7 + 8 + 9 + 6) / 5 = 7.

Beregning av avvik fra gjennomsnittet:

  • Verdi 5: Avvik = 5 – 7 = -2
  • Verdi 7: Avvik = 7 – 7 = 0
  • Verdi 8: Avvik = 8 – 7 = 1
  • Verdi 9: Avvik = 9 – 7 = 2
  • Verdi 6: Avvik = 6 – 7 = -1

Kvadrering av avvikene:

  • (-2)^2 = 4
  • (0)^2 = 0
  • (1)^2 = 1
  • (2)^2 = 4
  • (-1)^2 = 1

Sum av kvadrerte avvik:

Summen av kvadrerte avvik = 4 + 0 + 1 + 4 + 1 = 10

Beregning av varians:

Varians = Sum av kvadrerte avvik / (antall verdier – 1) = 10 / (5 – 1) = 10 / 4 = 2.5

Se også: Standardavikk kalkulator

Skroll til toppen