watt, volt, ohm Kalkulator

Watt er en enhet for måling av elektrisk effekt og er definert som energi per tidsenhet. Enheten for watt er symbolisert som W.

Volt er en enhet for elektrisk spenning og måler differansen i elektrisk potensial mellom to punkter i et elektrisk kretsløp. Enheten for volt er symbolisert som V.

Ampere er en enhet for elektrisk strøm og måler mengden elektroner som passerer et punkt i en elektrisk krets per tidsenhet. Enheten for ampere er symbolisert som A.

Ohm er en enhet for elektrisk motstand og måler hindringen for strøm i en elektrisk krets. Enheten for ohm er symbolisert som Ω.

De grunnleggende formlene er:

  1. Effekt (W): P = V x I
  2. Spenning (Volt): V = I x R
  3. Strøm (Ampere): I = V / R
  4. Motstand (Ohm): R = V / I

Se også: Temperatur kalkulator

Nyttige lenker: https://www.digikey.no/no/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-ohms

Skroll til toppen